Kongreye 77 Gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online şekilde, İNGİLİZCE veya TÜRKÇE olmak üzere gönderilmelidir. Bildirinizin 3. Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi bildiri özet kitabında Tam Metin olarak yer almasını isterseniz özetiniz ile birlikte sistem içerisinde yer alan Tam Metin sekmesinden gerekli eklemeyi yapabilirsiniz. Tam Metninizin Kaynaklar dahil olmak üzere 1.200 kelimeyi aşmaması gerekmektedir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 5 Eylül 2024, Perşembe günü 23:59'a kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi : 19 Ağustos 2024

Yazım Kuralları

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE üç tablo ve üç resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiriler hangi kongre kapsamında yüklendiyse (ulusal veya uluslar arası) o kategoride değerlendirilerektir. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 19 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Sunum Bilgileri

POSTER

Poster bildiri olarak kabul edilen bildiriler, kongre sonrası yayınlanacak bildiri kitabında Poster Bildiriler bölümünde yer alacaktır. Poster formatı iletilen poster kabul mektubunda link olarak yer alacaktır.

SÖZLÜ SUNUM BİLGİLERİ

Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir. Her sunum için ayrılan süre iletilecek kabul mektuplarında iletilecektir. Kongrede sunulmayan bildiriler, bildiri özet kitabında yayınlanmayacaktır