Bilimsel Program

Taslak ProgramVIDEO ANLATIM İLE ANATOMİ & İNTEGRAL TEORİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Veli MİHMANLI, Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
KAYSERİ
Doç. Dr. Seda ŞAHİN AKER

TRANSVAJİNAL PELVİK TABAN ANATOMİSİ (Video Anlatım) Konuşmacı Üretra, puboüretral ligaman ve eksternal üretral sfinkter ilişkisi
Servikal halka nelerden oluşur?
Vezikovajinal ve rektovajinal fasya nedir?
Perineal cisim ve anal sfinkter anatomisi
Sakrospinöz ligaman nerededir?
09.00-09.15
İZMİR
Doç.Dr. Selçuk ERKILINÇ
TRANSVAJİNAL PELVİK TABAN ANATOMİSİ (Video Anlatım) Konuşmacı Retzius aralığı, paravajinal alan, cooper ligamanı, ATFP pektineal ligaman ve corona mortis promontoryum anatomisi sakrouterin ligaman üreter trasesi ve mesane 09.15-09.30


Soru-Cevap 09.30-09.35
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Davut GÜVEN, Doç. Dr. Numan ÇİM
ADIYAMAN
Doç. Dr. Talip KARAÇOR
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1 Konuşmacı Üriner inkontinans hastasının muayenesi ve yaşam kalitesi ölçekleri ile değerlendirilmesi 09.35-09.50
TEKİRDAĞ
Prof. Dr. Çetin ÇAM
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1 Konuşmacı Ürodinami: Günümüzde yeri nedir? Pratik şekilde yorumlamayı öğrenelim. 09.50-10.05
ESKİŞEHİR
Prof. Dr. Ömer Tarık YALÇIN
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1 Konuşmacı Aşırı aktif mesanede tedavi seçenekleri: İlk basamaktan dirençli vakalara 10.05-10.20
İSTANBUL
Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1 Konuşmacı Ağrılı mesane sendromu / Interstisyel sistit nedir? Nasıl yönetelim? 10.20-10.35
ANKARA
Prof. Dr. Emre HURİ
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 1 Konuşmacı Mesane yetmezliği ile ilişkili işeme bozuklukları: Güncel tedavi yöntemleri 10.35-10.50

Soru-Cevap 10.50-10.55
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 10.55-11.10
VULVOVAJİNAL VE ÜRİNER ENFEKSİYONLAR YÖNETİMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan TİMUR, Doç. Dr. Emre MAT
İSTANBUL
Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU
VULVOVAJİNAL VE ÜRİNER ENFEKSİYONLAR YÖNETİMİ OTURUMU Konuşmacı Eski tanımlamayla atrofik vajinit, yeni ismi ile genitoüriner sendrom: Tedavi algoritmasını öğrenelim 11.10-11.25

Op. Dr. Koray SAÇINTI
UYDU SEMPOZYUMU
Güncellenen uluslararası 2023 Vajinit kılavuzu (The International Society for the Vulvovaginal Disease, ISSVD)
11.25-11.40
MERSİN
Doç.Dr. Hüseyin DURUKAN
VULVOVAJİNAL VE ÜRİNER ENFEKSİYONLAR YÖNETİMİ OTURUMU Konuşmacı Rekürren üriner trakt enfeksiyonlarına güncel çözümler 11.40-11.55

Soru-Cevap 11.55-12.00
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 12.00-12.15
HYMENAL VE VAJİNAL ANOMALİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Kazım GEZGİNÇ,Prof. Dr. Onur EROL

DÜZCE
Doç. Dr. Alper BAŞBUĞ
HYMENAL VE VAJİNAL ANOMALİLER OTURUMU Konuşmacı Hymenin konjenital anomalileri ve ayırıcı tanıları
imperfore hymen cerrahi yaklaşımı (Video Sunumu)
12.15-12.30
ANKARA
Prof. Dr. Berna DİLBAZ
HYMENAL VE VAJİNAL ANOMALİLER OTURUMU Konuşmacı Kadın genital mutilasyonu: Tanıyalım ve yönetelim 12.30-12.45

ALMANYA


Bernard LIEDL
HYMENAL VE VAJİNAL ANOMALİLER OTURUMU Konuşmacı Gender reassignment surgeries 12.45-13.00
İZMİR
Prof.Dr.Fatih ŞENDAĞ
HYMENAL VE VAJİNAL ANOMALİLER OTURUMU Konuşmacı Neovajen operasyonlarına laparoskopik yaklaşım 13.00-13.15

Soru-Cevap 13.15-13.20
ÖĞLE YEMEĞİ 13.20-13.50
İSTANBUL
Prof. Dr. Ozan DOĞAN
Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Dernek ve
Kongre Başkanı
AÇILIŞ Konuşmacı Açılış Konuşması 13.50-14.20
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Niyazi TUĞ, Prof. Dr. Abdülkadir TURGUT

ALMANYABernard LIEDL
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-1 Konuşmacı Which symptoms can be caused by pelvic organ prolapse and why? 14.20-14.35
İSTANBUL
Prof.Dr. Ateş KARATEKE
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-1 Konuşmacı Prolapsus cerrahisinde histerektominin yeri var mıdır?
Histerektomi sonrası cuff prolapsusu önlenebilir mi? (Video Sunum)
Sakrospinöz ligaman fiksasyonu
McCall süspansiyon
Yüksek uterosakral ligaman süspansiyonu
14.35-14.50
İSTANBUL
Prof.Dr. Fuat DEMİRCİ
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-1 Konuşmacı Vajen kapatma teknikleri: Total kolpokleizis, parsiyel (leForte) kolpokleizis 14.50-15.05


Uydu Sempozyumu
15.05-15.20

Soru-Cevap 15.20-15.25
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 15.25-15.40
PELVİK AĞRI OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rukset ATTAR, Doç. Dr. Cengiz ANDAN
İSTANBUL
Doç.Dr. Cihan KAYA
PELVİK AĞRI OTURUMU Konuşmacı Pelvik nöroanatomi ve nöropelviolojik muayene 15.40-15.55
İSTANBUL
Prof.Dr. Engin ORAL
PELVİK AĞRI OTURUMU Konuşmacı Pelvik ağrı yönetiminde hormonal tedavilerin yeri 15.55-16.10
İSTANBUL
Prof.Dr. Süleyman Engin AKHAN
PELVİK AĞRI OTURUMU Konuşmacı Hipertonik pelvik ağrı bozukluklarına yaklaşım 16.10-16.25

Soru-Cevap 16.25-16.30
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 16.30-16.45
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR OTURUMU -1
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK, Op. Dr. Sultan Seren KARAKUŞ
SAMSUN
Doç.Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR OTURUMU -1 Konuşmacı Anti-aging ve cinsel haz arttırıcı PRP uygulamaları (Atrofik vajinit, A-Shot, O-Shot, P-Shot V-Shot) 16.45-17.00
ANKARA
Prof.Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR OTURUMU -1 Konuşmacı Hangi hyaluronik asidi, hangi dozda, nasıl uygulayalım?
Dolgu ve vulvovajinal rejuvenasyon amaçlı hyaluronik asit
(HA) uygulamaları: (Labium majör dolgusu, G-shot, vajen içi uygulamalar)
17.00-17.15
İSTANBUL
Doç.Dr. Süleyman ESERDAĞ
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR OTURUMU -1 Konuşmacı Rejeneratif yöntemler: Stromal vasküler fraksiyon (SVF), nano-fat, eksozom tedavileri 17.15-17.30

Soru-Cevap 17.30-17.35
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanı: Op.Dr.Hakan KIZILET, Op.Dr. Ecem EREN

09.00-09.55
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-1  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-2  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-3  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1 Sözlü Sunum-4  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-5  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-6  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-7  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-8  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-9  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-10  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 1 Sözlü Sunum-11  
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 09.55 - 10.10
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanı: Op.Dr.Erhan Hüseyin CÖMERT, Op.Dr.Elif UÇAR
10.10 - 11.05
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-12  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-13  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-14  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-15  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-16  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-17  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-18  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-19  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-20  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-21  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2 Sözlü Sunum-22  
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 11.05 - 11.20
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanı: Op.Dr.Enes Burak MUTLU, Op.Dr. Hilal GÖZÜYUKARI

11.20-12.15
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-23  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-24  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-25  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-26  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-27  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-28  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-29  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-30  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-31  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-32  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3 Sözlü Sunum-33  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanı: Op.Dr.Fatih ŞAHİN, Op.Dr.Pınar Birol İLTER
12.15-13.15
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-34  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-35  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-36  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-37  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-38  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-39  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-40  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-41  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-42  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-43  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-44  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4 Sözlü Sunum-45  
ÖĞLE YEMEĞİ 12.15-13.45
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanı: Doç.Dr.Mehmet Ferdi KINCI, Doç.Dr. Emrah TÖZ
13.45-14.40
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-46  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-47  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-48  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-49  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-50  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-51  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-52  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-53  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-54  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-55  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5 Sözlü Sunum-56  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanı: Op.Dr.Hilmi TAŞDEMİR, Op.Dr. Melih BESTEL
14.40-15.35
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-57  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-58  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-59  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-60  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-61  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-62  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-63  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-64  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-65  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-66  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6 Sözlü Sunum-67  
Kozmetik Jinekolojide Cerrahi Uygulamalar
Moderatör:

Uzmanlar:
09.30-10.30
ROUND TABLE -
Üriner İnkontinans ile İlgili Merak Edilenler
Moderatör:

Uzmanlar:
10.30-11.30
ROUND TABLE -
Üriner İnkontinans Güncel Bilgiler
Moderatör:

Uzmanlar:
11.30-12.30
ROUND TABLE -
GENİTAL BÖLGE LAZER UYGULAMALARI BİREBİR EĞİTİMİ
Eğitmenler: 
13.00-15.00
ROUND TABLE -
PELVİK TABAN ULTRASONOGRAFİ BİREBİR EĞİTİMİ
Eğitmenler:
15.00-17.00
ROUND TABLE -

Kontenjanlar sınırlı sayıda olup, kayıt gereklidir.

UZMANINDAN AMELİYAT VİDEOLARI OTURUMU-1
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Arzu Bilge TEKİN, Doç. Dr. Nilay KARACA
14.00 - 17.00

Doç. Dr. Hanifi ŞAHİN

- Lineer Labioplasti
- ⁠Wedge Labioplasti
- ⁠Liposuction & Lipofilling

Doç. Dr. Baki ŞENTÜRK

- Laparosopik Retzius Anatomisi
- Paravajinal onarım
- Burch Kolposüspansiyon

Op.Dr. Alpaslan ÇALIŞKAN

- Paraüretral TOT
- 4 Kollu Mesh
- TVT
- Sistoskopi

Prof. Dr. Ozan DOĞAN

- Doğal Doku Sistosel Onarımı
- ⁠İntroital Fasyal Himenoplasti ( Geçici ve Kalıcı teknikler )

Op.Dr. Yasin CEYLAN

- Vajinoplasti
- Labioplasti
- ⁠Klitoral Hudoplasti
- ⁠Labium majör dolgusu
-Tek bir hastada kombine işlemler nasıl yapılır; nasıl yönetilir?
ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: Op. Dr. Bertan AKAR
14.30 - 15.30

Op. Dr. Erhan CÖMERT

Pelvik Taban Rehabilitasyonunda Takviye Gıda ve Multivitaminlerin Kullanımı

Op. Dr. Hakan KIZILET

Üriner İnkontinansın Konservatif Tedavisinde Oral Kontraseptiflerin Yeri Var mıdır?

Op. Dr. Ecem EREN

Gebelikte Konstipasyon Görülme Durumunun Demir Kullanımı ile İlişkisi ve Pelvik Taban Üzerine Etkisi

Op. Dr. Ozan DOĞAN

Akılcı İlaç Kullanımı
5 EYLÜL PERŞEMBE – ONLİNE EĞİTİM
PELVİK TABAN ULTRASONOGRAFİSİ VE İNTRAPARTUM ULTRASONONGRAFİ KURSU PROGRAMI

Ultrason Kurs Başkanı: Op. Dr. Pınar BİROL İLTER
19.30 - 22.30
Op. Dr. Ecem EREN Pelvik Taban Ultrasonografisine (PTU) Giriş
- Anatomik Nirengi Noktaları Nelerdir ?
- PTU Nasıl Yapılır ?
19.30 – 19.50
Prof. Dr. Ozan DOĞAN Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavisinde PTU
- Hipermobil Üretranın Tanınması
- PTU’nın SUİ, UUİ Ve ISD Tanısında Kullanımı
- Midüretral Sling Cerrahisi İçin Doğru Meş Lokalizasyonu ve Başarıyı Öngörmede PTU
19.50 – 20.20
Op. Dr. Pınar BİROL İLTER Pelvik Organ Prolapsusu Tanı Ve Tedavisinde PTU
- Ön Kompartman Prolapsusu Değerlendirmesinde PTU
- Sistoselin Green Tip Sınıflaması
- Orta Kompartman Prolapsusu Değerlendirmesinde PTU
- Arka Kompartman Prolapsusu Değerlendirmesinde PTU
- Levator avülsiyon tanısında PTU
20.20 – 20.50
Soru / Cevap 20.50 – 21.00
Op. Dr. Pınar BİROL İLTER İntrapartum Ultrasonografisi (IP)
- IP’yi Ne Zaman Uygulayalım ? Nelere Bakalım ?
- Spontan Vajinal Doğum Prediksiyonunda IP
- Operatif Vajinal Doğum Başarılı Olacak Mı ?
- Sezeryan Kararına Yardımcı Olabilir Mi ?
21.00 – 21.30
Doç. Dr. Murat YASSA Asinklitizm Tanısı ve IP Kullanımı
- Asinklitizm Nedir ? Tipleri Nelerdir ?
- Asinklitizm tanısında IP Nasıl yol gösterir ?
- Asinklitizmin şiddetine karar vermede IP kullanımı ve FİGO deneyimimiz
21.30 – 22.00
Op. Dr. Ecem EREN Anal Sfinkter Değerlendirmesinde PTU
- Anal Sfinkterin Sonografik Anatomisi
- Obstetrik Anal Sfinkter Hasarı (OASİS) Tanınması, Okült OASİS’in Tanınması
22.00 – 22.20
Soru / Cevap 22.20 – 22.30
6 EYLÜL CUMA – TEORİK EĞİTİM
HASTA BAŞINDA BİREBİR EĞİTİM PELVİK TABAN ULTRASONOGRAFİ UYGULAMALARI

Hands-on Kurs Başkanı: Doç. Dr. Murat YASSA
13.15 – 15.00
Eğitim verenler: Prof. Hans Peter DİETZ, Prof. Dr. Ozan DOĞAN, Op. Dr. Pınar BİROL İLTER, Op. Dr. Ecem EREN WYNDHAM GRAND LEVENT 13.15 – 15.00
5 EYLÜL PERŞEMBE – ONLİNE EĞİTİM
LAZER KURSU PROGRAMI

Lazer Kursu Başkanı: Op.Dr. Yusuf BAŞKIRAN
19.00 - 20.50
Op.Dr. Telal Doğruel - Lazer uygulamalarının en başarılı olduğu alanla nelerdir?
- Lazer midüretral slinglrre alternatif midir?
- ⁠Lazerin liken planusta kullanımı
- ⁠Lazerin vajinal daraltma ve gençleşmede uzun dönem sonuçları ve tecrübe paylaşımı
- Lazerin üriner inkontinansta kullanımı, uzun dönem sonuçları ve tecrübe paylaşımı
19.00 – 19.20
Prof.Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ - Lazerin çalışma prensipleri nelerdir?
- Lazer enerji modaliteleri nelerdir?
- CO2 lazer ve ErYAG lazer farkları nelerdir?
- Kozmetik jinekolojide lazer kullanımı
- Lazerle vulvar rejenerasyon ve anti-aging uygulaması
- İdeal bir lazer cihazı nasıl olmalı jinekologlar için
- Hangi uygulamalarda hangi lazeri kullanmalı?
19.20 – 19.40
Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA - Kozmetik jinekolojide lazer kullanımı
- Genital bölge renk açma
- Servikal erozyon tedavisi
- Lazerle kondilom tedavisi
- Postmenopozal hastada lazer kullanımı
19.40 – 20.00
Doç. Dr. Pınar KADİROĞULLARI -Vajinal daraltmada lazer kullanımı
-Üriner inkontinans'ta lazerin kullanımı
-Hangi hastalar lazer, hangi hastalar cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir?
-Kısa ve uzun dönem sonuçları
20.00 – 20.20
Prof. Dr. Kerem Doğa SEÇKİN -Lazerin jinekolojik cerrahide kullanımı
-Lazerle labioplasti, hüdoplasti
-Lazer ile olabilecek komplikasyonlar
-Lazer ile olabilecek komplikasyonların yönetimi
20.20 – 20.40
Tartışma 20.40 – 20.50
6 EYLÜL CUMA – TEORİK EĞİTİM
HASTA BAŞINDA BİREBİR EĞİTİM LAZER KURS UYGULAMALARI
Hands-on Kurs Başkanı: Op.Dr. Yusuf BAŞKIRAN
13.15 – 15.00
Eğitim verenler:Op.Dr.Telal DOĞRUEL, Prof.Dr. Sevtap HAMDEMİR KILIÇ, Doç.Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA, Doç.Dr. Pınar KADİROĞULLARI, Prof.Dr. Kerem Doğa SEÇKİN WYNDHAM GRAND LEVENT 13.15 – 15.00
6 EYLÜL CUMA – ONLİNE EĞİTİM
Pelvik Ağrı ve Endometriozis Kursu

Kurs Başkanı: Doç. Dr. Cihan KAYA
13.15 - 15.30
Doç.Dr. Pınar YALÇIN BAHAT - Pelvik ağrı fizyopatolojisi 13.15 – 13.30
Doç.Dr. Cihan KAYA - Hasta üzerinde temel nöropelviolojik muayene 13.30 – 13.50
Dr. Ezgi DARICI - Hasta üzerinde endometriozis ultrasonografisi 13.50 – 14.10
Op.Dr. Sultan Seren KARAKUŞ - Hasta üzerinde adenomyozis ultrasonografisi 14.10 – 14.30
Doç.Dr. Pınar YALÇIN BAHAT - Pelvik ağrı ve destek tedavileri 14.30 – 14.50
Doç.Dr. Cihan KAYA - Videolarla pelvik ağrı ve endometriozisin cerrahi yönetimi 14.50 – 15.10
Tartışma ve kapanış 15.10 – 15.30
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hakan GÜRARSLAN, Doç. Dr. Hakan PEKER

FRANSA


Emmanuel DELORME
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 2 Konuşmacı TOT’un mucidi ameliyatını neden modifiye etti? Yeni tekniği öğrenelim. 09.00 - 09.15

DENİZLİ


Op.Dr. Alparslan ÇALIŞKAN
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 2 Konuşmacı TOT teknikleri: İçten-dışa, dıştan-içe ve paraüretral TOT nasıl yapılır? (Video sunum) 09.15-09.30

ANKARA


Prof.Dr. Yusuf ÜSTÜN
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 2 Konuşmacı Adım adım TVT ve sistoskopi (Video sunum) 09.30-09.45Soru-Cevap 09.45-09.50
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 09.50-10.05
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 3
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Levent YAŞAR, Doç. Dr. Mehmet KULHAN

İSTANBUL
Doç.Dr. Resul KARAKUŞ
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 3 Konuşmacı Burch kolposüspansiyonun günümüzde yeri nedir ve doğru teknik nasıl olmalıdır? (Video sunum) 10.05-10.20

İTALYA


Maurizio SERATI
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 3 Konuşmacı Üriner inkontinansta doğal doku cerrahisi: Otolog fasya ile pubovajinal sling (Video sunum) 10.20-10.35
İSTANBUL
Prof.Dr. Murat BOZKURT
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 3 Konuşmacı Hangi hastaya hangi cerrahi tekniği uygulayalım? Altın standart yöntem hangisidir? 10.35-10.50
İSTANBUL
Prof.Dr. Mesut POLAT
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 3 Konuşmacı İnkontinans cerrahileri ile prolapsus cerrahileri eş zamanlı yapılmalı mıdır? 10.50-11.05
Uydu Sempozyumu 11.05-11.20Soru-Cevap 11.20-11.25
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 11.25-11.40
PELVİK TABAN ULTRASONU OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar DİLBAZ,Doç.Dr.Murat YASSA

İSTANBUL
Prof.Dr. Berna HALİLOĞLU PEKER
PELVİK TABAN ULTRASONU OTURUMU Konuşmacı Pelvik taban ultrasonografi (PTU): Sonografik anatomi ve önemli nirengi noktaların tanımlanması 11.40-11.55

AVUSTURALYA


Hans Peter DIETZ
PELVİK TABAN ULTRASONU OTURUMU Konuşmacı Imaging in Urinary Incontinence 11.55-12.15

AVUSTURALYA


Hans Peter DIETZ
PELVİK TABAN ULTRASONU OTURUMU Konuşmacı Imaging in Pelvic Organ Prolapse (Including Meshes) 12.15-12.35

1. SALON Uydu Sempozyumu
12.35-12.50Soru-Cevap 12.50-12.55

ÖĞLE YEMEĞİ

12.55-13.25
OBSTETRİK ANAL SFİNKTER HASARI SENDROMU (OASIS) VE FİSTÜLLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahkam Göksel KANMAZ, Doç. Dr. Gazi YILDIZ

TEKİRDAĞ


Doç.Dr. M. Baki ŞENTÜRK
OBSTETRİK ANAL SFİNKTER HASARI SENDROMU (OASIS) VE FİSTÜLLER OTURUMU Konuşmacı Obstetrik anal sfinkter yaralanma sendromu (OASIS): Tanı, tedavi ve önleme seçenekleri 13.25-13.40

İSTANBUL


Prof. Dr. Murat BİNBAY
OBSTETRİK ANAL SFİNKTER HASARI SENDROMU (OASIS) VE FİSTÜLLER OTURUMU Konuşmacı Vezikovajinal fistüller: tanı algoritması ve cerrahi yaklaşım (Video sunumu) 13.40-13.55

İZMİR


Doç.Dr. Yaşam Kemal AKPAK
OBSTETRİK ANAL SFİNKTER HASARI SENDROMU (OASIS) VE FİSTÜLLER OTURUMU Konuşmacı Rektovajinal fistüllerin tanı algoritması ve cerrahi tedavisi (Video sunumu) 13.55-14.10

1. SALON Uydu Sempozyumu
14.15-14.25Soru-Cevap 14.25-14.30
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 14.30-14.45
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU: Anterior ve Posterior POP Oturumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sedat KADANALI, Doç. Dr. Nefise Nazlı YENİGÜL

İTALYA


Maurizio SERATI
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU: Anterior ve Posterior POP Oturumu Konuşmacı Sistosel tanı ve tedavisi: Hangi hastaya ne uygulanmalı? Meshsiz tedavi seçenekleri nelerdir? (Video sunum) Doğal doku ile onarım Retzius’tan paravajinal onarım 14.45-15.00

AVUSTURALYA


Burghard ABENDSTEIN
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU: Anterior ve Posterior POP Oturumu Konuşmacı Recto - Enterocele Correction with Posterior Mesh and Colpoperineoplasty 15.00-15.15

DUBAİ


Wael HOSNI
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU: Anterior ve Posterior POP Oturumu Konuşmacı Labia Minora Transvaginal Bilateral Colposuspension: How I do it? Tips&Tricks (Video) Sacrospinous ligament fixation 15.15-15.30

AVUSTURALYA


Burghard ABENDSTEIN
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU: Anterior ve Posterior POP Oturumu Konuşmacı Defecation Disorders - What The Gynecologist Should Know? 15.30-15.45Soru-Cevap 15.45-15.50
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 15.50-16.05
SEKSOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Doç.Dr.Ebru ZÜLFİKAROĞLU, Op.Dr.Eda ŞAHİN
İSTANBUL
Op.Dr. Zuhal Dilek ŞANLI
SEKSOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Orgazm aşısı mit midir? 16.05-16.20
İSTANBUL

Prof.Dr. Ege Can ŞEREFOĞLU
SEKSOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Kayıp penis sendromu 16.20-16.35
KOCAELİ
Op.Dr. İnci ÇAVUŞOĞLU
SEKSOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Kadın geriatrik hasta ve seks: İdrar kaçırma ve genitoüriner sendrom cinsel sağlığı nasıl etkiler? 16.35-16.50
İSTANBUL
Op.Dr. Selcen BAHADIR
SEKSOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Kadın sıvılarındaki karmaşaya son: Kadın ejekulasyonu, koital- orgazmik inkontinans, squirting 16.50-17.05Soru-Cevap 17.05-17.10
KOMPLİKASYON OTURUMU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsa Aykut ÖZDEMİR, Doç. Dr. Turgut AYDIN
İSTANBUL
Prof.Dr. Süleyman SALMAN
KOMPLİKASYON OTURUMU Konuşmacı Üreter ve Mesane komplikasyonlarının yönetim stratejileri nelerdir?
- Üreter termal hasarında ne yapalım?
- Mesane perforasyonu: Transvajinal / Abdominal onarım
09.00 - 09.15
DİYARBAKIR
Doç.Dr. Nurullah PEKER
KOMPLİKASYON OTURUMU Konuşmacı Midüretral Sling uygulamalarında meş komplikasyonlarına yaklaşım nasıldır?
- Meş Erozyonları
- Gevşek meş & sıkı meş
09.15-09.30

İSTANBUL


Prof. Dr. Ozan DOĞAN
KOMPLİKASYON OTURUMU Konuşmacı Kozmetik jinekolojide sınırlarımız ne olmalıdır? Komplikasyonların yönetilmesi ve revizyon cerrahilerinde püf noktalar nelerdir? 09.30-09.45Soru-Cevap 09.45-09.50
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 09.50-10.05
PELVİK TABAN ve ONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Mete GÜNGÖR, Prof. Dr. Tuyan İLHAN
İSTANBUL
Prof.Dr. Faruk KÖSE
PELVİK TABAN ve ONKOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Onkolojik cerrahilerde sinir koruyucu yaklaşımın pelvik tabana koruyucu etkisi 10.05-10.20
ANKARA
Prof.Dr. Nejat ÖZGÜL
PELVİK TABAN ve ONKOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Genital bölge kanser cerrahileri sonrası vulvar ve vajinal rekonstrüksiyon 10.20-10.35

İSTANBUL


Prof.Dr. Murat NAKİ
PELVİK TABAN ve ONKOLOJİ OTURUMU Konuşmacı Jinekolojik onkolojik hastaların cinsel sağlık sorunları ve çözüm stratejileri 10.35-10.50Soru-Cevap 10.50-10.55
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 10.55-11.10
1. SALON Uydu Sempozyumu
11.10-11-25Soru-Cevap 11.25-11.30
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 11.30-11.45
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Meryem HOCAOĞLU, Doç.Dr.Erhan OKUYAN

İSTANBUL
Dr.Öğr.Ü. Ergül DEMİRÇİVİ
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 1 Konuşmacı Genital Kozmetik işlemler için anatomik değerlendirme ve klinik sınıflamalar 11.45-12.00
İSTANBUL
Prof.Dr. Ozan DOĞAN
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 1 Konuşmacı -Labioplasti tekniklerinin doğrusu, yanlışı ve sınırları nelerdir? (Video Sunum)
-Labioplasti sonrası yara ayrılması nasıl önlenebilir? Püf noktaları nelerdir?
12.00-12.15

İNGİLTERE


Alexander BADER
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 1 Konuşmacı Labia Minora Reconstruction after botched Labiaplasty. The Bader Technique by using a flap from the Labia Majora. 12.15-12.35
1. SALON Uydu Sempozyumu 12.35-12.50Soru-Cevap 12.50-12.55
ÖĞLE YEMEĞİ 12.55-13.25
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Onur KARAASLAN, Doç. Dr. Hicran ACAR
İSTANBUL
Doç.Dr. Hanifi ŞAHİN
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 2 Konuşmacı Klitoral bölge estetiği: His kaybı olmadan segmental klitorektomi mümkün mü? (Klitoral hoodoplasti teknikleri, klitoral fold rezeksiyonu) (Video Sunum) 13.25-13.40
İSTANBUL
Op. Dr. Özgür AĞLAMIŞ
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 2 Konuşmacı Labium majör redüksiyonu & Mons puboplasti (Venüs tepesi estetiği) (Video sunum) 13.40-13.55

İSTANBUL


Op.Dr. Bülent ARICI
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR OTURUMU 2 Konuşmacı Hymenoplasti teknikleri: En başarılı teknik hangisidir, başarısızlığın sebepleri nelerdir? 13.55-14.10
1. SALON Uydu Sempozyumu 14.10-14.25Soru-Cevap 14.25-14.30
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 14.30-14.45
GEBELİK, DOĞUM VE PELVİK TABAN OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Recep HAS, Prof.Dr.Esra Esim BÜYÜKBAYRAK
İSTANBUL
Prof.Dr.Özlem PATA
GEBELİK, DOĞUM VE PELVİK TABAN OTURUMU Konuşmacı Prolapsus inkontinans varlığında gebelik isteği: Ne zaman tedavi edilmeli? 14.45-15.00
İSTANBUL
Prof.Dr.Oya Demirci
GEBELİK, DOĞUM VE PELVİK TABAN OTURUMU Konuşmacı Gebelikte pelvik taban etkilenmesi: Gebelik mi? Doğum şekli mi? 15.00-15.15

İSTANBUL


Doç.Dr. Ebru Davutoğlu
GEBELİK, DOĞUM VE PELVİK TABAN OTURUMU Konuşmacı Gebelik öncesinde, gebelikte ve gebelik sonrasında pelvik taban rehabilitasyonu nasıl yapılır? 15.15-15.30

İSTANBUL


Doç.Dr.Tuğba SİVRİKOZ
GEBELİK, DOĞUM VE PELVİK TABAN OTURUMU Konuşmacı Vaginal doğumda pelvik taban en iyi şekilde nasıl korunur? 15.30-15.45Soru-Cevap 15.45-15.50
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR: Vajinoplasti Oturumu
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gözde KULHAN, Op. Dr. Mehmet Emin AYAĞ

KOCAELİ
Prof.Dr. Eray ÇALIŞKAN
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR: Vajinoplasti Oturumu Konuşmacı Vajen posterior rekonstrüksiyonu (Servikal halka onarımı, uterosakral ligaman ve rektovajinal fasya tamiri) (Video sunum) 09.00-09.15

ROMANYA


Elvira BRATILA
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR: Vajinoplasti Oturumu Konuşmacı Vajen giriş onarımı ve perineal body onarımı, Levator süturu uygun bir teknik midir? 09.15-09.30

İNGİLTERE


Alexander BADER
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR: Vajinoplasti Oturumu Konuşmacı Scar Free Vulvo-Vaginoplasty 09.30-09.45
İSTANBUL
Doç.Dr. Pınar KADİROĞULLARI
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE CERRAHİ UYGULAMALAR: Vajinoplasti Oturumu Konuşmacı Skar revizyonu yönetimi (Epizyotomi, sezaryen skar, gebelik çatlakları) (Video sunum) 09.45-10.00
Soru-Cevap 10.00-10.05
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI 10.05-10.20
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 4
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Şerif AKŞİN, Op.Dr.Dilay GÖK
MERSİN
Prof.Dr. Hakan AYTAN
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 4 Konuşmacı Urge inkontinansın cerrahi ve medikal tedavisi Sakrouterin ligaman güçlendirilmesi 10.20-10.35

GAZİANTEP


Doç.Dr. Özge KÖMÜRCÜ KARUSERCİ
KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS OTURUMU – 4 Konuşmacı Üriner inkontinansta lazer, radyofrekans,elektromanyetik sandalye dolgu ve botoks (Bulking Agent, mid-üretral fibrin) kullanımı 10.35-10.50

Uydu Sempozyumu

10.50-11.05
Soru-Cevap 11.05-11.10
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI 11.10-11.25
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-2: Laparoskopik Yaklaşımlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat APİ, Prof. Dr. Murat ARSLAN

ALMANYA


Gunter NOE

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-2: Laparoskopik Yaklaşımlar Konuşmacı Laparoskopik pektopeksi: Mucidinden doğru tekniği öğrenelim 11.25-11.40

YUNANİSTAN


Pantelis TROMPOUKIS

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-2: Laparoskopik Yaklaşımlar Konuşmacı Laparoscopic sacrocolpopexy: Advices for the beginners and how to manage the recurrence? 11.40-11.55

İSTANBUL


Doç.Dr. Çetin KILIÇÇI

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-2: Laparoskopik Yaklaşımlar Konuşmacı Altın standart yöntem değişti mi? Tedavi ne olmalı? Laparoskopik lateral süspansiyon, Sakropeksiye karşı (Video sunum) 11.55-12.10

ALMANYA


Gunter NOE

PELVİK ORGAN PROLAPSUSU OTURUMU-2: Laparoskopik Yaklaşımlar Konuşmacı Defect oriented laparoscopic pelvic floor repair 12.10-12.25
Soru-Cevap 12.25-12.30
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30-13.00
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Cihan KAYA, Doç. Dr. Murat YASSA

DUBAİ


Wael HOSNI
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU Konuşmacı vNOTES ile adneksiyel cerrahilerin sırları ve sınırları (video sunum) Is there any limit in vNOTES for adnexial surgeries? The Tips & Tricks (Video) 13.00-13.15

İNGİLTERE


Oudai ALI
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU Konuşmacı vNOTES ile histerektomi nasıl yapılır? Dikkat edilecek noktalar (video sunum) 13.15-13.30

BELÇİKA


Jan BAECKELANDT
UYDU SEMPOZYUMU
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU
vNOTES’un jinekolojideki uygulamaları: vNOTES eksperi gözüyle
13.30-13.50

İSTANBUL


Doç. Dr. Murat YASSA
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU Konuşmacı vNOTES ile apikal prolapsusun tedavisi (meşli ve meşsiz tedavi seçenekleri) (video sunum) 13.50-14.05
DİYARBAKIR
Doç.Dr. Behzat CAN
vNOTES: DOĞAL ORİFİS CERRAHİSİ OTURUMU Konuşmacı vNOTES ile jinekolojik onkoloji: Sentinel lenf nodu ve sistematik lenf nodu diseksiyonu (video sunum) 14.05-14.20
Soru-Cevap 14.20-14.25
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI 14.25-14.40
PELVİK TABAN VE ENDOMETRİOZİS OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erbil DOĞAN, Doç. Dr. Orhan ŞAHİN
BURSA
Prof.Dr. Gürkan UNCU
PELVİK TABAN VE ENDOMETRİOZİS OTURUMU Konuşmacı Derin endometriozis cerrahisi sonrası üriner ve fekal disfonksiyon önlenebilir mi? 14.40-14.55
İSTANBUL
Prof.Dr. Taner USTA
PELVİK TABAN VE ENDOMETRİOZİS OTURUMU Konuşmacı Pelvik sinir endometriozisi 14.55-15.10
İSTANBUL
Doç.Dr. Üzeyir KALKAN
PELVİK TABAN VE ENDOMETRİOZİS OTURUMU Konuşmacı Vaskuler entrapment sendromu 15.10-15.25
İSTANBUL
Prof.Dr. Erkut ATTAR
PELVİK TABAN VE ENDOMETRİOZİS OTURUMU Konuşmacı Adenomyozis ve pelvik ağrı ilişkisi 15.25-15.40

Uydu Sempozyumu

Konu:
15.40-15.55
Soru-Cevap 15.55-16.00
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE ARASI 16.00-16.15
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR
Oturum Başkanları: Oturum başkanı: Doç. Dr. Osman TEMİZKAN, Op.Dr.Ali KASAPOĞLU
ANTALYA
Op.Dr. Melek BÜYÜKKINACI EROL
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR Konuşmacı Genital bölge renk açma teknikleri nelerdir? Doğru tercih ne olmalıdır? 16.15-16.30
İSTANBUL
Prof.Dr. Fatma Pelin ÖZGEN
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR Konuşmacı Genital bölge mezoterapisi ve Anti-Aging uygulamaları (Kollajen, somon DNA, DNA ışıltıları) 16.30-16.45
ANKARA
Prof.Dr. Çağrı GÜLÜMSER
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR Konuşmacı Genital estetik ve jinekolojide yeni uygulamalar: Ozon tedavisi ve Karboksiterapi 16.45-17.00
İSTANBUL
Op.Dr. Ebru ALPER
KOZMETİK JİNEKOLOJİDE MEDİKAL UYGULAMALAR Konuşmacı Vulvar bölge ip askı uygulamaları 17.00-17.15
Soru-Cevap 17.15-17.20
  KAPANIŞ 17.20-
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7
Oturum Başkanı: Dr.Ögr.Üyesi Engin YURTÇU,Op.Dr.Eylem ALICI

09.00-10.00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7 Sözlü Sunum-68  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-69  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7 Sözlü Sunum-70  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunumm-71  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-72  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-73  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-74  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-75  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-76  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-77  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-78  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 7 Sözlü Sunum-79  
STANT ZİYARETLERİ VE KAHVE MOLASI

10.00-10.15
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8
Oturum Başkanı: Op.Dr. Gökçe GÖKKAYA,Op.Dr.Hande SEZER

10.10-11.15
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8 Sözlü Sunum-80  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-81  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-82  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-83  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-84  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-85  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-86  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-87  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-88  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-89  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-90  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 8 Sözlü Sunum-91  
KAHVE MOLASI 11.15-11.30
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9
Oturum Başkanı: Op. Dr. Damla İPLİK

11.30-12.30
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9 Sözlü Sunum-92  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-93  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-94  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-95  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-96  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-97  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-98  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-99  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-100  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-101  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-102  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 9 Sözlü Sunum-103  
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30-13.00
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-10
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ

13.00-13.35
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-10 Sözlü Sunum-104  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-105  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-106  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-107  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-108  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-109  
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU- 10 Sözlü Sunum-110  
Malign Hastalıklara Cerrahi ve Cerrahi Dışı Yaklaşımların Pelvik Taban Üzerine Etkileri
Moderatör:

Uzmanlar:
10.00-10.45
ROUND TABLE-
Pelvik Taban Hastalıklarına Laparoskopik Yaklaşım
Moderatör:

Uzmanlar:
10.45-11.30
ROUND TABLE-
Akademinin Taşlı Yolları
Moderatör:

Uzmanlar:
11.30-12.15
ROUND TABLE-2
Cinsel Ağrı Bozukluklarına Yaklaşım
Moderatör:

Uzmanlar:
13.15-14.00
ROUND TABLE-
Kozmetik Jinekolojide Medikal Uygulamalar
Moderatör:

Uzmanlar:
14.15-15.00
ROUND TABLE-

Kontenjanlar sınırlı sayıda olup, kayıt gereklidir.

UZMANINDAN AMELİYAT VİDEOLARI OTURUMU-2
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Deniz BALSAK, Op.Dr. Mahmut YASSA
14.00 - 17.00

Doç. Dr. İsmail BIYIK

-Laparoskopik Pektopeksi
- Laparoskopik Sakrokolpopeks
- Laparoskopik Sakrohisteropeksi

Doç. Dr. Çetin KILIÇÇI

- Laparoskopik Lateral Mesh Süspansiyonu
- ⁠Sakrospinöz Ligaman Fiksasyonu

Prof. Dr. Süleyman SALMAN

- vNOTES Lateral Süspansiyon

Op.Dr.Özgür AĞLAMIŞ

- J-Plazma Enerjisi Kullanımı
- ⁠⁠Venüs Tepesi Estetiği
- ⁠Labioplasti
- ⁠Labium Majör Redüksiyonu

Prof. Dr. Eray ÇALIŞKAN

- Vajinoplasti Teknikleri
- Perineoplasti

Doç. Dr. Aşkı ELLİBEŞ KAYA

- Ofis Labioplasti
- ⁠G-Shot
- O-Shot